Profil zařízení

Urologická ambulance je ambulantní zařízení v centru Znojma na ulici Krátká 6.
Je zaměřeno na diagnostiku a léčbu onemocnění močových a pohlavních cest. Našim cílem je nabídnout specializovanou urologickou péči v komplexní podobě tj. i v rámci onkologie, močové inkontinence, urodynamiky, erektilních poruch, problematiky uroinfekce, problematiky seniorského věku, endoskopických vyšetření.

Urologická ambulance

Na vyšetřovacím a operačním sálku provádíme menší operační výkony ambulantní formou, tj. výkony, které umožňují odchod pacienta do domácího ošetření buď okamžitě, či po krátkém odpočinku.

Soustředění výkonů umožňuje stanovení diagnózy a navržení léčby v průběhu jedné či dvou návštěv.

Pokud onemocnění vyžaduje operační léčbu, může být pacient operován na pracovišti dle vlastního výběru. Po operaci jsou pacienti sledováni po propuštění opět ambulantně.

ČESTNĚ PROHLAŠUJI,

že odsuzuji tuto vládu pro její absolutní neschopnost. Je to vláda, kdo může za současnou krizi, protože zanedbala své povinnosti. Je to vláda, kdo může za přeplněné nemocnice a mrtvé. Je to vláda, kdo může za desítky tisíc zničených živností. Čestně prohlašuji, že si vážím všech zdravotníků, kteří i přesto s vypětím všech sil bojují o každý lidský život a jsem jim neskonale vděčný.

Čestně prohlašuji, že NIKDY TÉTO VLÁDĚ NEODPUSTÍM nikdy jí nedám svůj hlas.