Profil zařízení

Urologická ambulance je ambulantní zařízení v centru Znojma na ulici Krátká 6.
Je zaměřeno na diagnostiku a léčbu onemocnění močových a pohlavních cest. Našim cílem je nabídnout specializovanou urologickou péči v komplexní podobě tj. i v rámci onkologie, močové inkontinence, urodynamiky, erektilních poruch, problematiky uroinfekce, problematiky seniorského věku, endoskopických vyšetření.

Urologická ambulance

Na vyšetřovacím a operačním sálku provádíme menší operační výkony ambulantní formou, tj. výkony, které umožňují odchod pacienta do domácího ošetření buď okamžitě, či po krátkém odpočinku.

Soustředění výkonů umožňuje stanovení diagnózy a navržení léčby v průběhu jedné či dvou návštěv.

Pokud onemocnění vyžaduje operační léčbu, může být pacient operován na pracovišti dle vlastního výběru. Po operaci jsou pacienti sledováni po propuštění opět ambulantně.