Lékaři a sestra

Lékař - MUDr. Marek Kania

 • 1989 - Absolutorium LF UJEP Brno
 • 1989 - 2000 sekundární lékař Urologické oddělení Nemocnice Znojmo
 • 1991 - člen ČLK
 • 1993 - I. atestační zkouška z urologie
 • 1995 - licence - osvědčení k výkonu lékařské praxe pro obor urologie
 • 1997 - kurz v urodynamice a sonografii
 • 1998 - II. atestační zkouška z urologie
 • 1999 - 2010 - člen představenstva Okresního sdružení České lékařské společnosti ve Znojmě
 • 2000 - licence - oprávnění k výkonu funkce odborného garanta pro obor urologie
 • 2000 - licence - oprávnění k výkonu funkce vedoucího lékaře pro obor urologie
 • 2000 - licence - oprávnění k výkonu funkce odborného zástupce nestátního lůžkového zařízení pro obor urologie
 • 2003 - Diplom celoživotního vzdělávání lékařů ČLK
 • 2006 - Specializovaná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání lékaře v České republice v oboru urologie a způsobilost k samostatnému výkonu zdravotnického povolání lékaře v oboru urologie
 • 2008 - Diplom celoživotního vzdělávání lékařů ČLK
 • 2011 - Certifikát akreditace kvality v systému uznání kvality specializované ambulantní péče
 • 2015 - 2020 člen Čestné rady Okresního sdružení České lékařské komory

Urologická ambulance

Lékař - MUDr. Jan Vašinka, FEBU

 • 2011 ukončení oboru Všeobecné lékařství na Lékařské fakultě v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze
 • 2011 člen České lékařské komory, České urologické společnosti a Evropské urologické společnosti
 • 2011 lékař Urologického oddělení a Centrálního příjmu Nemocnice Znojmo
 • 2014 ukončení základního urologického kmene
 • 2016 stáž na Urologické klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové
 • 2016 zkoušky European Board of Urology
 • 2016 česká atestace v oboru urologie

Urologická ambulance

Zdravotní sestra - Blažena Březinová

 • 1988 - Střední zdravotní škola ve Znojmě
 • 1988 - Kojenecký ústav Znojmo
 • 1991 - Onkologické oddělení ONSP Znojmo
 • 1993 - 1996 Jednotka intenzivní péče dětského oddělení ONSP Znojmo
 • 2004 - Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu dle zákona č. 96/2004 Sb., které ji opravňuje k titulu Registrovaná zdravotní sestra
Urologická ambulance

ČESTNĚ PROHLAŠUJI,

že odsuzuji tuto vládu pro její absolutní neschopnost. Je to vláda, kdo může za současnou krizi, protože zanedbala své povinnosti. Je to vláda, kdo může za přeplněné nemocnice a mrtvé. Je to vláda, kdo může za desítky tisíc zničených živností. Čestně prohlašuji, že si vážím všech zdravotníků, kteří i přesto s vypětím všech sil bojují o každý lidský život a jsem jim neskonale vděčný.

Čestně prohlašuji, že NIKDY TÉTO VLÁDĚ NEODPUSTÍM nikdy jí nedám svůj hlas.