Lékaři a sestra

Lékař - MUDr. Marek Kania

 • 1989 - Absolutorium LF UJEP Brno
 • 1989 - 2000 sekundární lékař Urologické oddělení Nemocnice Znojmo
 • 1991 - člen ČLK
 • 1993 - I. atestační zkouška z urologie
 • 1995 - licence - osvědčení k výkonu lékařské praxe pro obor urologie
 • 1997 - kurz v urodynamice a sonografii
 • 1998 - II. atestační zkouška z urologie
 • 1999 - 2010 - člen představenstva Okresního sdružení České lékařské společnosti ve Znojmě
 • 2000 - licence - oprávnění k výkonu funkce odborného garanta pro obor urologie
 • 2000 - licence - oprávnění k výkonu funkce vedoucího lékaře pro obor urologie
 • 2000 - licence - oprávnění k výkonu funkce odborného zástupce nestátního lůžkového zařízení pro obor urologie
 • 2003 - Diplom celoživotního vzdělávání lékařů ČLK
 • 2006 - Specializovaná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání lékaře v České republice v oboru urologie a způsobilost k samostatnému výkonu zdravotnického povolání lékaře v oboru urologie
 • 2008 - Diplom celoživotního vzdělávání lékařů ČLK
 • 2011 - Certifikát akreditace kvality v systému uznání kvality specializované ambulantní péče
 • 2015 - 2020 člen Čestné rady Okresního sdružení České lékařské komory

Urologická ambulance

Lékař - MUDr. Jan Vašinka, FEBU

 • 2011 ukončení oboru Všeobecné lékařství na Lékařské fakultě v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze
 • 2011 člen České lékařské komory, České urologické společnosti a Evropské urologické společnosti
 • 2011 lékař Urologického oddělení a Centrálního příjmu Nemocnice Znojmo
 • 2014 ukončení základního urologického kmene
 • 2016 stáž na Urologické klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové
 • 2016 zkoušky European Board of Urology
 • 2016 česká atestace v oboru urologie

Urologická ambulance

Zdravotní sestra - Blažena Březinová

 • 1988 - Střední zdravotní škola ve Znojmě
 • 1988 - Kojenecký ústav Znojmo
 • 1991 - Onkologické oddělení ONSP Znojmo
 • 1993 - 1996 Jednotka intenzivní péče dětského oddělení ONSP Znojmo
 • 2004 - Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu dle zákona č. 96/2004 Sb., které ji opravňuje k titulu Registrovaná zdravotní sestra
Urologická ambulance